Montáž

Ploty a opěrné zdi

Pod oplocení se provede základový pas do hloubky 70 – 80 cm. V místech osazení sloupků zabetonujeme ocelové profily (trubky,jackl,atd.). Na urovnaný základový pas provedeme izolaci proti vodě včetně obvaření procházejících ocelových profilů (izolace zabrání nežádoucímu mapování a vylézání solí a sanitru ).

Založíme podezdívkové bloky. Tyto v místech ocelových profilů navlékneme. Úhlovou pilou prořízneme příčníky podezdívkových bloků do tvaru „V“ cca 3 cm. Do výřezu vložíme betonářský drát a přivaříme jej k profilům ve sloupku, následně zalijeme betonem 1:3 (bez hlinitých příměsí B20). Na takto zabetonovanou podezdívku navlékneme na ocelové profily bloky sloupkové a současně zabetonujeme (u některých typů plotovek zákládáme blok sloupkový přímo na základový pas). Před betonáží výplňového betonu provádíme vnitřní vymazání tvarovek mrazuvzdorným lepidlem z důvodů přilnutí betonu k tvarovce. Pozor na montáž tvarovek v pozdních podzimních měsících. může dojít k rozmrznutí výplňového betonu a roztržení tvarovek.

Po zatvrdnutí betonu lepíme hlavice mrazuvzdorným lepidlem celoplošným mazáním. Podezdívkové hlavice v místech styku se sloupky probrousíme, aby zapadla do dezénu. Tvarovky řežeme a brousíme úhlovou pilou, kotoučem „kámen litina“. Po montáži a zatvrdnutí je možné ručně tímto kotoučem jemně srazit hranky na hlavicích. Tvarovky se pokládají na sucho, na vzniklé spáry lze zakoupit suchou směs pískovec. Plotové výplně montujeme pomocí hmoždinek na vrut. Vrátka a vrata montujeme na vytažený ocelový profil, který je navařen ve sloupku. Po dokonalém vyschnutí betonu (cca 2 měsíce) je třeba umělý pískovec napustit dvěma přípravky, které lze zakoupit při odběru zboží. Napuštění zabraňuje nasákavosti, znečištění, tvorbě plísní a řas.

Montáž krbů

Pod krb provedeme základ do hloubky cca 60cm. Na urovnaný základ zakládáme jednotlivé díly krbu za pomocí mrazuvzdorného lepidla.
Při montáži kónusu a kouřovodu je třeba osadit ocelový kouřovod, který zabalíme do skelné vaty o síle 6cm (není součástí dodávky). Skelnou vatu připevníme ke kouřovodu vázacím drátem. Spáru v krbové římse mezi ocelovým kouřovodem a pískovcem vytmelíme kamnářským tmelem (není součástí dodávky).
Po montáži krbu jednotlivé spáry mezi komponenty vyspárujeme namíchanou suchou směsí. Po dokonalém vytvrdnutí a vyschnutí celý krb naimpregnujeme. Napuštění krbu impregnací zabraňuje nasákavosti, znečištění, tvorbě plísní a řas.